Ochrana osobných údajov

Spoločnosť SAZO, s.r.o., ďalej len ako SAZO, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi webovú stránku www.zoznamznalcov.sk. Spoločnosť SAZO zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom hyperodkazov na internetových stránkach spoločnosti SAZO. Spoločnosť SAZO nie je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov na odkazovaných stránkach. Hlavne neprijímame žiadnu zodpovednosť za porušenie ustanovení právnych predpisov alebo poškodenie práv, ku ktorým dôjde alebo môže dochádzať na takýchto stránkach alebo prostredníctvom týchto stránok.

Spoločnosť SAZO zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá užívateľ spoločnosti svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu užívateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov.

Ak využijete dopytový formulár na webovej stránkewww.zoznamznalcov.sk, môžeme od Vás zozbierať nasledujúce osobné údaje:

  • krstné meno
  • priezvisko
  • adresu
  • mesto
  • PSČ
  • email
  • telefón

Otvorením webovej stránky www.zoznamznalcov.sk sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Údaje z dopytového formulára budú sprístupnené súdnym znalcom z užívateľom zvoleného odvetvia, ktorý Vás následne môžu kontaktovať.

Ako nás kontaktovať?
Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky k tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok, ak by ste chceli aktualizovať, alebo vymazať údaje, ktoré o vás máme, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@zoznamzanlcov.sk.