Súdni znalci

Ing. Peter Adamovský

Ing. Peter Adamovský

 • Imelová 14274/2, Bratislava

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Ľubomír Agricola

Ing. Ľubomír Agricola

 • Odeská 5599/1, 036 01 Martin

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Miriam Al Jabri

Ing. Miriam Al Jabri

 • Gabčíkova 8, Bratislava

 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Peter Altáni

Ing. Peter Altáni

 • M.R.Štefánika 154/39-11, 017 01 Považská Bystrica

 • Stroje a zariadenia na všeobecné účely
 • Odhad hodnoty strojových zariadení
Ing. Vojtech Andor

Ing. Vojtech Andor

 • Veľký Grob 42, 925 27 Veľký Grob

 • Stroje a zariadenia na všeobecné účely
 • Odhad hodnoty strojových zariadení
 • Poľnohospodárska a lesnícka technika
MUDr. Ivan André PhD.

MUDr. Ivan André PhD.

 • Zvolenská 41, Bratislava

 • Psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria)
 • Sexuológia
Ing. Jaroslav Andreji PhD.

Ing. Jaroslav Andreji PhD.

 • Veľké Chyndice 20, 951 54 Veľké Chyndice

 • Odhad škôd v životnom prostredí
 • Rybárstvo a rybnikárstvo
prof.Ing. Jaroslav Antal DrSc.

prof.Ing. Jaroslav Antal DrSc.

 • Sitnianska 674/2, Nitra

 • Čistota vôd
 • Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy
 • Rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna)
Ing. Milan Antal

Ing. Milan Antal

 • Štefánikova 1368/25, 071 01 Michalovce

 • Stroje a zariadenia na všeobecné účely
 • Odhad hodnoty strojových zariadení
Ing. Viliam Antal

Ing. Viliam Antal

 • Levočská 11, Bratislava

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Ľubomír Antonín

Ing. Ľubomír Antonín

 • Jána Smreka 14, Bratislava

 • Technický stav cestných vozidiel
 • Nehody v cestnej doprave
 • Odhad hodnoty cestných vozidiel
Ing. Stanislava Antošková Pružinová

Ing. Stanislava Antošková Pružinová

 • Nová 75/24, 966 22 Lutila

 • Účtovníctvo a daňovníctvo
doc. Ing. Naďa Antošová PhD.

doc. Ing. Naďa Antošová PhD.

 • Brižitská 3471/63, Bratislava

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Pavol Appel

Ing. Pavol Appel

 • Stred 58/53-6, 017 01 Považská Bystrica

 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Mgr. Darina Arce

Mgr. Darina Arce

 • Severná 29, Žilina

 • Sakrálne predmety
 • Umenie výtvarné
 • Pravosť umeleckých diel