Súdni znalci

Ing. Branislav Hajdučko

Ing. Branislav Hajdučko

 • Košická 36, 066 01 Humenné

 • Technický stav cestných vozidiel
 • Nehody v cestnej doprave
 • Odhad hodnoty cestných vozidiel
Ing. Miroslav Hájek

Ing. Miroslav Hájek

 • Michalovská 1, Košice

 • Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel
 • Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel
 • Nehody v leteckej doprave
Ing. Richard Hájek

Ing. Richard Hájek

 • Lesná 5417/2A, 901 01 Malacky

 • Odhad hodnoty lesov
prof. MUDr. Andrej Hajtman PhD.

prof. MUDr. Andrej Hajtman PhD.

 • Matuškova 11, 036 01 Martin

 • Otorinolaryngológia (ORL – ušné, nosné, krčné), (foniatria, audiológia)
MUDr. Andrej Hajtman PhD.

MUDr. Andrej Hajtman PhD.

 • J. Fraňa 10, 036 01 Martin

MUDr. Eva Hajtmanová PhD.

MUDr. Eva Hajtmanová PhD.

 • Matuškova 11, 036 01 Martin

 • Rádiodiagnostika a rádioterapia (klinická onkológia)
Ing. Eva Hakajová

Ing. Eva Hakajová

 • Trieda SNP 77, Košice

 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Miroslav Halaj

Ing. Miroslav Halaj

 • Cesta armády 703/90, 962 63 Pliešovce

 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Luboš Halama

Ing. Luboš Halama

 • Dadanova 3386/7, Žilina

 • Preprava, špedícia, zasielateľstvo
Ing. Hana Halanová

Ing. Hana Halanová

 • Holíčska 6, Bratislava

 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Ervin Halász

Ing. Ervin Halász

 • Komenského 27, Košice

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
PhDr. Marta Halašová PhD.

PhDr. Marta Halašová PhD.

 • Jána Straku 1536/3, Banská Štiavnica

 • Klinická psychológia detí
 • Klinická psychológia dospelých
 • Poradenská psychológia
Ing. Ľubomír Halko

Ing. Ľubomír Halko

 • Moyzesova 753/25, 033 01 Liptovský Hrádok

 • Odhad hodnoty lesov
Mgr. art. Vladimír Halmeš

Mgr. art. Vladimír Halmeš

 • Hany Meličkovej 19/A, Bratislava

 • Strunové nástroje (okrem klávesových)
 • Dychové nástroje drevené
 • Klávesové nástroje (okrem elektronických)
MUDr. Martin Halmo

MUDr. Martin Halmo

 • Lachova 24, Bratislava

 • Psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria)