Súdni znalci

Ing.arch. Tatiana Bachtíková

Ing.arch. Tatiana Bachtíková

 • Sládkovičova 35, Liptovský Mikuláš

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
PhDr. Katarína Bajcurová CSc.

PhDr. Katarína Bajcurová CSc.

 • Pečnianska 5, Bratislava

 • Umenie výtvarné
Ing. Marián Bakajsa

Ing. Marián Bakajsa

 • Mudroňova 34, Košice

 • Technický stav cestných vozidiel
 • Odhad hodnoty cestných vozidiel
Ing. Ladislav Bakič

Ing. Ladislav Bakič

 • Bazovského 2342/4, Topoľčany

 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Ľubomír Baksa

Ing. Ľubomír Baksa

 • Kvetná 29, Levice

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Gejza Bakura

Ing. Gejza Bakura

 • SNP 292/117, 076 03 Hraň

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Vladimír Balaščák

Ing. Vladimír Balaščák

 • Tichá 499/72, 044 11 Trstené pri Hornáde

 • Drahé kovy (pravosť a rýdzosť – bez stanovenia zberateľskej hodnoty mincí a medailí)
 • Klenoty, šperky
Ing. Marcel Baláž

Ing. Marcel Baláž

 • Tatranské námestie 4582/3, 058 01 Poprad

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
PhDr. Eva Balážová

PhDr. Eva Balážová

 • Jégého 7, Bratislava

 • Ručné písmo (identifikácia pisateľa)
Ing. Ján Balhárek PhD.

Ing. Ján Balhárek PhD.

 • Palárikova 1130, Čadca

 • Stroje a zariadenia na všeobecné účely
 • Odhad hodnoty strojových zariadení
 • Projektovanie v strojárstve
Ing. Jarmila Baliaková

Ing. Jarmila Baliaková

 • Moyzesova 890/89, 017 01 Považská Bystrica

 • Odhad hodnoty nehnuteľností
Mgr. Martin Balko

Mgr. Martin Balko

 • Súmračná 3260/21, Bratislava

 • Klinická psychológia detí
 • Klinická psychológia dospelých
MUDr. Martin Balko

MUDr. Martin Balko

 • Jelšová 3, Bratislava

 • Anesteziológia a resuscitácia
Ing. Erika Balková

Ing. Erika Balková

 • Námestie Cyrila a Metóda 9027/13, Zvolen

 • Personalistika
Ing. Lenka Balkovičová

Ing. Lenka Balkovičová

 • Kimovská 30, Zvolen

 • Účtovníctvo a daňovníctvo
 • Kontroling