ŠPECIALIZÁCIA

Odvetvie skúma a posudzuje duševné choroby, zaoberá sa ich liečbou a diagnózou, zahŕňa vyšetrenia duševného stavu u páchateľov trestnej činnosti, resp. ich obetí, zaoberá sa liečbou chronického alkoholizmu, liečbou drogových závislostí, vykonáva psycholiečbu u prestárlej populácie.

Sexuológia predstavuje združené znalecké odvetvie, ktoré podľa charakteru a príčiny skúma poruchy ľudskej sexuality. Odvetvie sa zaoberá posudzovaním prípadov negatívnych dôsledkov sexuálneho správania v zmysle sexuálnej agresie voči obeti, posudzuje motivácie a prejavy porúch sexuálneho správania, poruchy sexuálnej identifikácie a všetky aberatné formy sexuálnych aktivít. Toto znalecké odvetvie však vyhodnocuje aj organické (anatomické, či chorobné) príčiny porúch sexuálnej aktivity.