ŠPECIALIZÁCIA

Znalci znaleckého odboru Ekonómia a manažment zapísaní v tomto odvetví sú oprávnení vykonávať znalecké úkony na požiadanie fyzických osôb, právnických osôb a orgánov verejnej moci, pričom je ich hlavnou náplňou metodické posúdenie v oblasti záväzných predpisov bankovníctva a bankových operácií, škôd a poistených operácií, vkladov a sporenia, colných operácií, verejných financií, stanovenia hodnoty cenných papierov a obchodovania s nimi, finančné investovanie, financovanie podnikov a neziskových organizácií, oceňovanie synergií (prírastky výnosov, zníženie rizika) a súhrnné oceňovanie synergií.