ŠPECIALIZÁCIA

Odvetvie skúma a posudzuje duševné choroby, zaoberá sa ich liečbou a diagnózou, zahŕňa vyšetrenia duševného stavu u páchateľov trestnej činnosti, resp. ich obetí, zaoberá sa liečbou chronického alkoholizmu, liečbou drogových závislostí, vykonáva psycholiečbu u prestárlej populácie.