ŠPECIALIZÁCIA

Sakrálne predmety sa viažu k náboženskému kultu, v užšom a obvyklom zmysle k umeniu v službách kresťanstva, vyjadrujú náboženské predstavy.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa zaoberajú posudkami v oblasti: výtvarné diela – maľby, kresby, náčrty, ilustrácie, sochy, logá, kostýmové výtvarníctvo, koláž, rytina, litografia, grafika, fotografické diela, architektonické diela – diela stavebnej architektúry a urbanizmu, diela záhradnej architektúry, interiérovej architektúry, diela stavebného dizajnu, javisková architektúra (scénografia), a to aj vo forme architektonického projektu.