ŠPECIALIZÁCIA

Gynekológia sa zaoberá problematikou ženských chorôb, t. j. ochorení vonkajšieho a vnútorného genitálu (nie pohlavne prenosnými chorobami – pozri venerológia), ich diagnostikou, medikamentóznou a operačnou liečbou (nádory, cysty, polypy, atď.), prevenciou, diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení prsníkov, operačnými výkonmi na genitále (potraty, diagnostické kyretáže, mimomaternicové tehotenstvo), posudzovaním stavov genitálu v prípadoch znásilnení, či zatajovaných pôrodov, taktiež sa zaoberá liečbou klimakterických ťažkostí u žien, prípadne aj operačnou liečbou sexuálnych odchýlok (transvestitizmus a iné). Pôrodníctvo je medicínske odvetvie zaoberajúce sa problematikou pôrodu (fyziologický pôrod, pôrod cisárskym rezom), jeho vedením, sonografickými vyšetreniami matky a plodu, diagnostikou ozvov plodu (kardiografia) a kontrakcií maternice pred a počas pôrodu (tokografia). Obe medicínske (znalecké) odvetvia sa navzájom prelínajú.