ŠPECIALIZÁCIA

Úlohou znalca je stanovenie rýdzosti zliatiny, prípadne dodržania zákonnej rýdzosti pozri § 5 zákona č. 10/2004 Z. z. na základe chemických skúšok, prípadne iných skúšok, ktoré sú vhodné na určenie pravosti a rýdzosti skúšaného drahého kovu.