ŠPECIALIZÁCIA

Znalec zapísaný v tomto odvetví skúma písomný text vyhotovený ručným písmom. Osobitným predmetom skúmania sú podpisy. Cieľom skúmania textov a podpisov vyhotovených ručným písmom je: overenie pravosti rukopisov, podpisov, identifikácia pisateľa nepravých rukopisov, podpisov, stanovenie zhodnosti viacerých rukopisov, podpisov.