ŠPECIALIZÁCIA

Odvetvie sa zaoberá problematikou podávania celkovej a lokálnej anestézie, spôsobmi jej podania (anestetiká), možnými komplikáciami anestézie (alergické reakcie, anafylaktický šok a pod.), ich liečbou, zahŕňa poskytovanie a atribúty prvej pomoci a oživovania, t. j. resuscitácie (vonkajšia a vnútorná masáž srdca, odsávanie, umelá pľúcna ventilácia, podávanie medikamentov na podporu srdcovej činnosti, terapia akútnych porúch acidobázickej rovnováhy atď.).